Вівторок, 09.03.2021, 07:40
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт учителя хімії Видай Олени Василівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Розрахунки за хімічними фор­мулами

 

ТЕМА УРОКУ: "Розрахунки за хімічними фор­мулами"

 

МЕТА УРОКУ: Систематизувати знання про кількість речови­ни, молярну масу, молярний об'єм; удосконалювати навички обчислень за хімічними фор­мулами; підготувати учнів до контролю знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

ХІД УРОКУ

І           Організація класу.

Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Відповіді на запитання учнів.

ІІ         Мотивація уроку.

На сьогоднішньому уроці ми узагальнюємо знання з теми: «Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса. Молярний об’єм» .

ІІІ        Повідомлення теми, мети уроку.

Клас об'єднується в гетерогенні групи по 4 - 5 учнів. У кожній групі повинен бути учень-консультант, що відповідає за роботу групи. Він отри­мує карточку консультанта, в якій узагальнює роботу учнів групи на різ­них етапах уроку.

Прізвище учня

Виконання домашнього завдання

Теоре­тичний залік

Розв'язання задач

Самостійна робота

Само­оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

               

IV         Актуалізація знань.

►        Перевірка домашнього завдання

Перевірка письмового домашнього завдання проводиться усно у формі взаємоперевірки в групах. Консультант занотовує в картку бали за домашнє завдання. За повністю правильно виконане домашнє завдання вистав­ляється 2 бали.

►        Робота в групах

Теоретичний залік проводиться в групах. Роздруковані питання нада­ються в групи. Учні по черзі відповідають на 3 запитання. Кожна правиль­на відповідь оцінюється в 1 бал. Консультант оцінює відповіді і заносить кількість балів кожного учня в картку:

1.        Дайте визначення поняттю «кількість речовини».

2.        Яку розмірність має стала Авогадро? Чому дорівнює її значення?

3.   Дайте визначення молярній масі.

4.  Дайте визначення молярному об'єму.

5.        В яких одиницях вимірюється молярна маса та молярний об’єм?

6.        Що спільного і різного між поняттями «молярна маса» і «відносна молекулярна маса»?

7.        Чи має сенс вислів «молярна маса атомів»? Відповідь поясніть.

8.   Сформулюйте закон Авогадро.

9.   Чому дорівнює молярний об'єм газу за нормальних умов?

10.  Поясніть, що являє собою відносна густина газу.

11.  Який фізичний зміст має значення відносної густини газу?

V          Поглиблення та систематизація знань.

►        Розв'язування задач на встановлення хімічної формули речовини.

1)       Зразок сполуки Карбону з Гідрогеном масою 0,8г містить 0,05 моль речовини. Знайдіть молярну масу цієї речовини та визначте її формулу.

2)    Густина невідомого газу за повітрям 1,656. Обчисліть масу 1 л цього газу за нормальних умов. Який газ це міг би бути?

3)   Сполуки Карбону і Нітрогену з Оксигеном за однакових умов мають однакову густину. Визначте формули цих сполук.

VI         Контроль та корекція знань та вмінь.

►        Розв'язування задач за хімічними формулами.

Учням пропонується перелік задач трьох типів. Учні обирають по од­ній задачі з кожного типу, розв'язують їх, допомагаючи одне одному, обго­ворюють і визначають сутність задач певного типу. Консультант занотовує в картку бали за розв'язування задач (2 бали за кожну задачу). Консультант виставляє додаткові бали учням, які допомагали іншим учням в групі в розв'язанні задач. У кінці роботи здійснюється загальне обговорення в класі способів розв'язування задач запропонованих типів.

Перший тип задач

1.   Обчисліть масу трьох молей кисню.

2.   Яка кількість речовини заліза міститься у зразку заліза масою140г?

3.   Обчисліть масу: 6,02 1021 молекул сульфатної кислоти H2SO4 .

4.   Визначте молярну масу простої речовини, якщо 0,25 моль її мають масу 8г. Яка це речовина?

5.   Обчисліть, яка маса  більша: 1 моль негашеного вапна СаО або 1 моль паленої магнезії MgO?

6.   Порівняйте число молекул в 1г амоніаку та в 1г азоту. Де молекул більше?

Другий тип задач

1.   Визначте, який об'єм за нормальних умов займають 5 моль метану СН4.

2.   Яку кількість речовини становить 2,8л (н.у.) кисню?

3.   Обчисліть масу 11,2л сірководню H2S за нормальних умов.

4.   Чи рівні маси та об'єми (за однакових умов) мають 1,5 моль СО2 і 1,5 моль О2 ?

5.   Обчисліть кількість речовини та число атомів Оксигену, в 67,2л сірчистого газу SO2.

6.   Який об'єм займають за нормальних умов: а) 10г водню; б) 10 моль водню?

Третій тип задач

1.        Знайдіть відносну густину гелію і неону:  а) за воднем;  б) за повітрям.

2.   Знайдіть відносну густину за киснем метану СН4 та азоту N2.

3.   У скільки разів кисень важчий за: а) водень; б) повітря?

4.   Маса 1л газу за нормальних умов дорівнює 1,251г. Обчисліть густину цього газу за воднем.

5.   Густина невідомого газу за киснем дорівнює 2. Чому дорівнює гус­тина цього газу за воднем?

6.   Густина невідомого газу за воднем дорівнює 17. Визначте молярну масу цього газу.

7.   Самостійна робота.

І варіант

1. Обчисліть об'єм метану сн4 кількістю речовини 5 моль за нормальних умов.

2. Визначте просту речовину, зразок якої кількістю речовини 7 моль має масу 392 г.

3. Проста газувата речовина важча за кисень в 1,25 разу. Обчисліть його молярну масу та визначте, про який газ іде мова.

ІІ варіант

1. Обчисліть об'єм амоніаку NH3 кількістю речовини 3 моль за нормальних умов.

2. Визначте просту речовину, зразок якої кількістю речовини 6,5 моль має масу 364 г.

3. Газ, утворений одним елементом, важчий за гелій у 8 разів. Обчисліть його молярну масу та визначте, про який газ іде мова.

VIII      Завдання додому.

Самостійно придумати умову задачі з використанням понять «кіль­кість речовини», «молярна маса», «молярний об'єм» або «відносна густина скнів» і розв'язати її.

Повторити параграфи підручника.

VII       Підсумок уроку.

Підсумовується  робота учнів на уроці, визначаються змістовні і слабкі відповіді, виставляються оцінки за урок. Учні здійснюють самооцінку своєї діяльності на уроці за 5-бальною шка­лою. Консультанти підводять підсумки роботи в групах, оцінюють діяльність окремих учнів і групи взагалі. Учитель підводить підсумки вивчення теми.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів