Вівторок, 09.03.2021, 07:35
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт учителя хімії Видай Олени Василівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Хімія та екологія

ТЕМА УРОКУ: "Хімія та екологія"

МЕТА УРОКУ : Розглянути основні екологічні проблеми сучас­ності; показати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості та діяльності людини на вічне джерело життя - природу; розкрити можливості розв'язання екологічних проблем засобами природничих наук; розширити знання про зв'язок хімії та екології; з'ясовувати причини забруднення довкілля; переконати учнів у необхідності охорони на­вколишнього середовища;  поглибити вміння аналізувати факти, робити висновки, прищеплювати любов до природи, виховувати свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я всіх живих організмів нашої планети Земля.

ОБЛАДНАННЯ: Плакати з цитатами:

Хлопчик жука умертвив —

Узнати його він хотів.

Хлопчик пташку убив,

Щоб її розглядіти.

Хлопчик звіра убив

Лише для знання.

Хлопчик спитав: чи може

Він для добра і для знання

Вбити людину? Якщо ти умертвив

Жука, пташку та звіра,

 Чому тобі і людей не убити?

                           М.К. Реріх 1916

Щороку землі України втрачають близько 24 млн. тонн гумусу. Під­приємства Мінхімпрому і Міндобрив скидають у ріки й водойми Украї­ни щороку близько 50 млн. тонн агресивних речовин, що містять Флуор, фенол, формальдегід, пестициди.

(Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. Основи екологічних знань)

ХІД УРОКУ

І. Організація класу.

Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Відповіді на запитання учнів.

ІІ. Мотивація уроку.

Ми продовжуємо вивчення теми: „Роль хімії в житті суспільства”. І сьогодні ми  розглянемо найважливіші для людства питання – стан навколишнього середовища на нашій планеті та вплив хімії на екологічні системи. На уроці ми будемо використовувати свої знання, які отримали по хімії до цього часу та по іншим предметам.

Зачитуються вислови та проголошується девіз уроку:

Земля не належить нам. Це ми належимо Землі.

                                          Вождь індіанців Сіу1854 рік 

Перемогти труднощі можна лише тоді, коли про них знаєш.

                                                                              Л. М. Гумільов

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку.

Тема і девіз уроку - на дошці, а мета проголошується у вигляді плану:

Девіз уроку: Любімо, шануймо, бережімо, захищаймо, як захищає мати дитину від великої небезпеки, природу - вічне джерело нашого життя і нашої творчості. Вона нам у стократ більше віддасть, ніж ми можемо їй дати.

1.    Розглянути екологічні   проблеми сучасності;

2.    З'ясувати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості та діяльності людини на довкілля;

3.    Розкрити можливості розв'язання екологічних проблем засобами природничих наук;

4.    Розширити знання про зв'язок хімії та екології.

IV.  Актуалізація знань.

Фронтальна бесіда.

1.Які процеси відбуваються в живій природі?(Фі­зичні, хімічні, біологічні)

2.Як довести взаємозв'язок хімічних і біологічних процесів? (На прикладі фотосинтезу)

3.Як ви розумієте кругообіг хімічних елементів і речовин у природі?( Процеси в природі взаємозв'язані й перебувають у нестійкій рівновазі: спостерігається колообіг хіміч­них елементів і речовин, наприклад кисню, води, ок­сиду карбону (IV))

4.Що ви знаєте про вплив діяльності людини на природу?( Діяльність людини внесла зміни у природний колообіг елементів і речовин. Посилився вплив людини на природу у зв'язку з науково-технічним прогресом.)

5.Що ви знаєте про негативний вплив діяльності людини на природу? (Негативні зміни у навколишньому середовищі: отруєння і забруднення прісної води, забруднення Світового океану і земної атмосфери, спустошення надр, винищення тварин і птахів аж до зникнення багатьох біологічних видів тощо.)

IV. Вивчення нового матеріалу.

У наш час людство переживає досить складний період своєї історії - період загрозливої для існування цивілізації дії негатив­них факторів: знищення природи, незворотні явища в біосфері, дегра­дація людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, посилення конфлікту між техносферою і біосферою.

  Настало третє тисячоліт­тя. Що чекає на нас? З чим прийшли ми до нового століття, з якими від­криттями, надбаннями? Хто господа­рі планети, чи, може, ми як яничари? Замисліться над цим. Хіба не страш­но, хіба не боляче чути, що... (Учень читає вірш «Ластівки тікають».)

 

Ластівки тікають із Європи.

 Що поробиш? Скрегіт, регіт, рев,

 Чад, бензин, вібрація, галопи —

 Птиці мертві падають з дерев.

 Може, десь є лотоси і гінкго,

Тихі руки і рожева даль —

У краю неляканих фламінго,

Де росте неламаний мигдаль.

 Може, там є птицям привілеї...

А гніздо ліпити, ластівки,

Все одно вам, із якого глею —

З Рейну, з Нілу чи Угрюм-ріки.

Ну, а потім, я люблю вас змалку.

А іще - спасибі вам за все.

 Тільки хто ж це королеві Марку

Золотнику в дзьобі принесе?

 

Сьогодні не обходиться без ве­ликих екологічних лих. Що ще приготувала ти, Людино, для май­бутнього? (Учень читає вірш)

 

Зупинись, Людино, озирнись

І подумай, що тебе чекає,

Якщо ти не зможеш, як колись,

Босоніж іти зеленим гаєм,

Якщо ти не зможеш до озер,

Ніби до люстерка, нахилитись,

Якщо ти не зможеш відтепер

Із криниці жодної напитись,

Якщо раптом, звідки не візьмись -

Газ страшний почне тебе душити.

Зупинись, Людино, озирнися

І подумай, як нам далі жити?!

 

  Україна зробила крок у XXI століття. Разом з корисним, цінним добутком людства ми маємо і серйозні проблеми, які можуть за­вадити зробити майбутнє століття щасливим і здоровим. Треба піклувати­ся про навколишній світ, щоб життя для наступних поколінь було кращим. Проблема охорони середовища – одна з найважливіших проблем сучасності.

   XX століття увійшло у світову історію як століття бурхливого розвитку хімії. Хімічні процеси, що приносять нам користь, одночасно є джерелом забруднення навколишнього середовища. Тому не можна вивчати хімію, не згадуючи про екологічні проблеми.

Екологія - наука про взаємозв'язки жи­вих організмів, їх угруповань між собою та довкіллям, як основа раціонального природокористування та охорони живих організмів, у тому числі й людини.

Головні питання – забруднення повітря, ґрунту, води відходами промисловості та транспорту, результатами людської діяльності.

 Перед нами стоїть обов’язок передати у спадок майбутнім поколінням здорове повітря, кришталево чисту воду і родючий ґрунт - три скарби землі.

  У побуті існує думка, що найбільшої шкоди на­вколишньому середовищу завдає хімія та хімічні виробництва. Як ви вважаєте, чи вірно це?

 (Учень) Те, що хімія завдає шкоди навколишньому середовищу, не зовсім вірно. Протягом усього свого розвитку з давніх-давен і донині хімія завжди слугувала й продовжує слугувати людині та її практичній діяльності. Її роль у житті суспільства надзвичайно велика.

  У наш час без розвитку хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комп­лексу, металургії, транспорту, зв'язку, будівництва, електроніки, сфери побуту, галузі створення нових матеріалів, розробки нових способів використання сировини.

  Ми переконуємося в тому, як «широко простягає хімія руки свої у справи людські. Куди не подивимося, куди не озирнемося, скрізь обертаються перед очима нашими успіхи її старанності». (Учень) Ці слова великого російського вченого-природодослідника М. В. Ломоносова, висловлені майже 250 років тому, й сьогодні не втратили свого значення. Навпаки, вони звучать з особливою силою, оскільки в наш час роль хімії в житті суспільства постійно зростає.

  Хімізація породжує і проблеми, пов'язані зі станом природного середовища та як наслідок є загрозою для здоров'я людини. Виявляється, що сучасний рівень практичного використання хімії гостро зіштовхує суспільну свідомість з екологічними проблемами.

Основні екологічні проблеми людства:

Проблеми атмосфери - парниковий ефект (вплив ТЕС), озонова діра, смог, кислотні дощі, радіоактивне забруднення;

проблема гідросфери: забруднення води нафтопродуктами, кислотами, лугами, мінеральними солями ;

проблеми літосфери: ерозія ґрунтів, нераціональне використання ґрунтів.

      Три групи в класі працювали за методом проектів та вивчали екологічні проблеми людства. Зараз ми послухаємо їх презентації і дамо відповіді на питання, що вони нам приготували.

( Використовується додаток до уроку)

Лише одних знань про факти порушення екологічного стану замало. Від цього воно не зміниться на краще. Необхідні пропозиції щодо охорони навколиш­нього середовища.

Заходи по поліпшенню становища навколишнього середовища, які пропонують учні.

1.    Зменшити  викид забруднюючих речовин в атмосферу.

а) ввести на очисних спорудах цикл повного біологічного та хімічного очищення;

б) хлорування води в комплексі з озонуванням та знезаражуванням води ультразвуком.

2.  Необхідно максимально обмежити ввезення та виробництво това­рів у пластикових пляшках та упаковках, перейти на використання склотари та паперових упаковок.

3.  Побудувати в кожному великому місті сміттєпереробні заводи.

4.  Заборонити спалювати сміття, листя та ін.

5.    Площу зелених насаджень не зменшувати, а збільшувати.

6.    Створювати захисні насадження по ярах, балках.

VI.  Закріплення знань учнів.

1. Питання, які кожна група пропонує для обговорення своїм однокласникам.

1 – група „Повітря”. Одна лондонська багачка, дізнавшись про те, що рослини очищують повітря, звеліла своїм слугам перенести із зимового саду до її спальні, яка не провітрювалась, п'ять вазонів із тропічними рослинами. Вранці вона прокинулась з головним болем. Чому? (Уночі фотосинтез проходить не дуже інтенсивно, а великі рослини під час дихання вживають багато кисню. Крім того, деякі тропічні рослини виділяють ефірні олії, які небезпечні для здоров'я людини)

2 – група „Вода”. У Московському Кремлі з першої половини XVI ст. до 30-х років XVIII ст. функціонував водопровід зі свинцевими трубами та резервуарами. В цей же період лікарі спостерігали високий рівень смерт­ності серед дітей та спадкові порушення серед членів царської сім'ї. Поясніть причини цих явищ. (Свинець, розчинений у водопровідній воді, спричинює отруєння організму, накопичується в органах і ткани­нах, руйнує статеві клітини)

3 – група „Ґрунт”. Англійці, які дуже полюбляють молочні продукти, розвели в Австралії велику кількість корів. Але відбулося не передбачуване. Гній почав отруювати рослинність, активізувалась ерозія ґрунтів. Як можна виправити це становище? (Треба завезти в Австралію природ­них санітарів - гнійних жуків)

2. Хімічний диктант, який пропонується на комп’ютері.

1.Елемент, алотропні видозміни якого входять до складу атмо­сфери Землі.

2.Речовина, що становить 3/4 поверхні Землі.

3.Оксиди, що спричиняють кислотні дощі.

4.Оксид, накопичення якого в ат­мосфері спричиняє парниковий ефект.

5.Загальна назва елементів, розпад яких супроводжується випромінюванням, яке становить загрозу для живих організмів.

6.Наука, продукти якої є найвпливовішим екологічним фактором сучасності.

7.Елемент, відомий антибактері­альними властивостями. Вико­ристовується в одному із церков­них ритуалів.

8.Елемент, радіонуклід якого при­ зводить до гіперплазії щитоподібної залози.

9.Неотруйна речовина, яка, потрапивши у воду, стає небезпечною для життя її мешканців.

10.  Катіони, що зумовлюють твердість води.

11.  Родина рослин, які є гарним природним замінником нітратних добрив.

12.  Екологічно чисте паливо.

3. Письмові завдання для груп, які пропонуються на комп’ютері.

Вибрати формулу і способи знешкодження речовини.

1 – група „Повітря”. Одним з небезпечних забруднювачів довкілля вважають фенол, який використовують для виробництва фенол формальдегідних пластмас, барвників, лаків, як антисептик. (С6Н5ОН, С6Н,Сl,  С6Н5СН3).(С6Н5ОН, озонування стічних вод; витягнення фенолу розчинниками)

2 – група „Вода”. У вихідних газах у процесі виробництв сульфатної кислоти, під час спалювання мазуту, у процесі виробництва металів в повітря потрапляє сульфур(IV) оксид, або сірчистий газ, який є причиною кислотних дощів. (SО3,  SО2,  Н2S) (SО2, установка фільтрів на хімічних комбіна­тах, ТЕС; додавання до органічного палива негашеного вапна, який реагує з сірчистим газом).

3 – група „Ґрунт”. Унаслідок неповного згоряння вуглецю або продуктів, що містять Карбон, утворюється карбон(ІІ) оксид, або чадний газ. (СО2, СО, СН4) (СО; заміна бензину газом метаном;регулювання та встановлення на двигунах внутрішнього згоряння каталізаторів, які нейтралізують СО до СО2).

VI. Завдання додому.

Вивчити:  §, дати відповіді на питання.

1. Запропонувати способи повторного використання відходів.

 2. Україна забезпечена нафтою на 8 %. З нафти виробляють паливо, також нафта - цінна сировина для хімічної промисловості. Запропонуйте раціональне та комплексне використання нафтового родовища.

VII. Підсумок уроку.

       Згідно статті 63 Конституції України, яка встановлює, що в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь, в Україні вживають необхідних заходів для охорони й науково обґрунтованого раціонального використання землі, її надр, природних ресурсів з метою поліпшення навколишнього середовища, в якому живе людина.

   Екологічні проблеми, породжені сучасним суспіль­ним розвитком, спричинили в усьому світі суспільно-політичний рух проти забруднення довкілля та інших негативних наслідків науково-технічного прогресу. В Україні у цьому плані діє Партія зелених.  

Вы люди чьи? Откуда родом?                                      Так долго мы не берегли?                                                 

Земля - ваш дом. Природа - мать.                             Так почему же в этом мире,

Но получилось так, что, вроде,                                 Что нервным назван был не зря,

Мы, дети матери - Природы,                                    Редеет лес , мелеют реки

Об этом стали забывать!                                         Грязней становятся моря?

Даны нам щедрою судьбою                                         И братьев меньших, словно в мире

И море с ласковым прибоем,                                      Бьем без оружья почему?

Сады, и пашни, и леса,                                                Живем как будто на квартире

И по всему даны нам средства,                                 В своем же собственном дому.

Чтоб жить безбедно мы могли.

Так почему ж свое наследство

Підсумовується робота класу на уроці, відзначаються найбільш вдалі і вказуються на недоліки окремих відповідей. Оцінки проголошуються на початку наступного уроку з урахуванням письмового завдання.

 

Оригінал уроку у вкладеному файлі - /cfif/khimija_ta_ekologija.pdf

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів