Вівторок, 09.03.2021, 08:29
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт учителя хімії Видай Олени Василівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи

 

ТЕМА УРОКУ:  "Атоми, молекули, йони.  Хімічні елементи, їх назви та символи.
Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва"

 

МЕТА УРОКУ:  Поглибити знання учнів про атоми й молекули як складні структурні частинки речовини; дати поняття про йони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент як визначений вид атомів; ознайомити учнів із сучасною українською номенклатурою; дати уявлення про поширення хімічних елементів у природі; Ознайомити учнів з будовою періодичної сис­теми хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити ознайомлення із симво­лами й назвами елементів за сучасною україн­ською номенклатурою.

ХІД УРОКУ

I.Організація класу.

Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Здача письмових робіт.

II.Мотивація уроку.

На сьогоднішньому уроці ми вивчаємо дуже важливу тему, від того як ви сприймете її буде залежати подальше вивчення хімії.

III.Повідомлення теми, мети уроку.

Тема коротко записується на дошці, мета повідомляється усно.

IV.Актуалізація знань.

1. Як розділити суміш: сіль + спирт + вода + залізні ошурки.

•  Декантація і фільтрування.

•     Дистиляція.

•     Випарювання і кристалізація.

2. Кілька учнів на вибір пропонують свою суміш. Заслуховуємо спосіб розділення, обговорюємо запропонований варіант.

Згадаймо з курсів природознавства і фізики основні етапи розвитку вчення про будову атома.

Евристична бесіда

1.        Теорія атомів Демокрита.

2.     Створення атомно-молекулярного вчення  М.  В. Ломоносовим і Дж. Дальтоном.

3.     Ядерна модель будови атома Е. Резерфорда:

•     Атоми складаються з позитивно зарядженого ядра й електронної оболонки.

•     Заряд ядра атома і сумарний заряд усіх електронів однаковий. Атом електронейтральний.

Електрони рухаються навколо ядра з різним запасом енергії, на різ­ній відстані від ядра й утворюють енергетичні рівні.

V. Вивчення нового матеріалу

1. АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЙОНИ.

•  Розглядаємо схему будови атома.

•  Ядро складається з протонів і нейтронів,

•   Заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі (заповнюємо схему).

Частинка атома

Позначення

Маса

Заряд

Протон

р

 

 

Нейтрон

п

 

 

Електрон

е

 

 

Атом- найдрібніша електронейтральна частинка речовини, що скла­дається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

- А що буде, якщо кількість протонів і електронів у атомі буде різною?

 Він набуде заряду, причому якщо

 , то негативного;

, то позитивного.

Заряджені частинки називаються йонами. Позитивні йони - катіо­ни, а негативні йони - аніони.

Наприклад: Н+ - позитивний йон Гідрогену (катіон Гідрогену); F- -негативний йон Флуору (аніон Флуору). Зобразимо схему будови атомів та йонів Гідрогену та Флуору.

Самостійно заповнимо вільні місця:

Вид атомів з однаковим зарядом ядра називається хімічним елементом.

Розгляньмо періодичну систему хімічних елементів. У ній з допомо­гою хімічних символів зображено всі хімічні елементи, відомі людині.

Хімічні символи в такому вигляді запропонував шведський хімік Й. Я. Берцеліус. Вони позначають першу літеру латинської назви хіміч­них елементів. Якщо назви кількох елементів починаються з однакова? літери, то до хімічного символу додають ще одну літеру. Ці позначення хімічних елементів є міжнародними та зрозумілими хімікам та іншим ученим у всьому світі.

Крім хімічного символу елементи мають свої назви. Познайомимо­ся з деякими з них за сучасною українською номенклатурою. (За під­ручником або схемою знайомимося з назвами, хімічними символами елементів і вимовою назв 20-ти елементів.)

  1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СИМВОЛІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

З давніх-давен ученим було відомо декілька елементів: сім металів давнини ­– золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець, ртуть – і сірка. І відтоді люди намагалися дати назви й позначення цим елементам.

Алхіміки вважали, що в природі існує тільки сім металів (за чис­лом відомих планет) і що ці сім металів пов'язані із середовищем існування людини, станом її душі, днем тижня й кос­мосом. Тому метали мали назви відповідних планет. Алхімічні по­значення не включали символів хімічних елементів, не характеризу­вали складу речовини, а являли її умовне зображення, за допомогою якого алхіміки «зашифровували» свої секрети, причому майже в кож­ного з них був свій набір подібних знаків, відомий лише йому од­ному.

Алхімічні позначення металів

Перший значний крок щодо зображення символів хімічних еле­ментів зробили у Франції інженер Жак-Анрі Гассенфратц та хімік і лікар П'єр-Огюст Аде. Вони ввели позначення хімічних елементів у вигляді дуг, рисок і кружків, у яких поміщали перші літери фран­цузької назви елемента. Потім Дальтон почав застосовувати свої сим­воли хімічних елементів.

Символи хімічних елементів XVII-XIX ст.

Після цього шведський хімік Берцеліус запропонував як символи хімічних елементів приймати першу літеру їхніх латинських назв, а в разі збігу перших літер - використовувати й другу літеру. Так, для позначення Оксигену він узяв символ «О» - першу літеру від Oxygenium, для Гідрогену – «Н» – від Hydrogenium, для Карбо­ну – «С» – від Carboneum. Пропозицію Берцеліуса було підтримано багатьма хіміками, й ця система позначень хімічних елементів збе­реглася до наших часів.

Потім учитель звертає увагу учнів на періодичну систему елементів і пояснює, як визначати символи й назви хімічних елементів. Мож­на розповісти про походження назв хімічних елементів.

  1. СУЧАСНІ НАЗВИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

Учитель докладніше знайомить учнів із символами елементів за таблицею  підручника.

Хімічна символіка повинна бути вивченою учнями напам'ять. Заучуван­ню допомагає прийом роботи з картками. На одному боці картки пишеться символ елемента, на іншому – українська назва й вимова. Під час уроку вчитель вимовляє назву елемента, учні ж піднімають картку з його симво­лом. Коли вчитель указує на символ елемента, учні показують картки з його назвою. З метою заучування символів ефективним є хімічний дик­тант, який проводиться на початку декількох уроків хімії (не більше 5 хви­лин). Під час хімічного диктанту вчитель швидко вимовляє назву елемента, а учні записують його символ.

VІ. Закріплення нового матеріалу

1. Побудуймо схему будови атома Літію з допомогою періодичної сис­теми.

Порядковий номер - 3, отже, заряд ядра Li +3, кількість електро­нів - 3.

Схему можна зобразити так:

Самостійно складіть схему для Be. Порядковий номер - 4. Заряд ядра  +4.

Кількість електронів - 4.

2.     Знайдіть у періодичній системі позначення нижченаведених хіміч­них елементів: Ферум - Fe; Аурум - Аи; Сульфур - S; Карбон - С.

3.     З допомогою періодичної системи заповніть пропущені клітинки в таблиці.

 

Символ хімічного елемента

Назва хімічного елемента

Порядковий номер

Заряд ядра

Кількість електронів

N

 

 

 

 

 

Карбон

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

10

Si

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Карбон

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

10

Si

 

 

 

 

  1. Складіть пари зі знаків хімічних елементів та їхніх україн­ських назв:

Са  Сіліцій            

Сu  Плюмбум      

Аl   Купрум         

Si    Натрій           

Рb   Кальцій         

Na  Цинк 

Zn   Аргентум      

 

  1. Розгадайте метаграми.

а) Коли «Т», він – елемент,

Та врахуй такий момент:

Виправи лиш «Т» на «Р» –

Деспот править відтепер.

(Титан і тиран.)

 

б) Два елементи хімічних

Б'ють з метаграми, як дзвін:

З «X» — елемент металічний,

З «Б» — не метал уже він.

(Хром і бром.)

 

в) Коли з «Н» – я радіоактивний

Елемент, який у світі знають.

Коли з «Л» – я гори, що й донині

Азію й Європу розділяють

(Уран і Урал.)

 

г) У мікросвіті в згоді й мирі

Уже давно живуть два брати.

Із вісімками в «А» квартира,

У «О» – квартира сорок п'ята.

(Родій і радій.)

 

д) Там, де «З», – мене цінують,

Я – коштовний елемент.

«З» на «Д» перейменують –

Я – теслярський інструмент.

(Золото і долото.)

 

є) Я благородний, не люблю бурхливих сцен,

Бо я інертний газ, я навіть сонний.

Та забери від мене букву «Н» –

Відразу стану кораблем Ясона.

(Аргон і «Арго».)

 

ж) В таблиці я – відомий елемент,

Та літеру зміни з одного боку,

Переконаєшся в один момент,

Що я не елемент вже, а протока.

(Фосфор і Босфор.)

 

VIІ.            Підбиття підсумків уроку

Сьогодні ми з вами не лише повторили відомості про будову атомів, але й довідалися багато нового. Зокрема:

•    хімічний елемент - це вид атомів з однаковим зарядом ядра;

•    йон - це заряджена частинка;

•    довідалися назви хімічних елементів;

•    познайомилися з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

VIІI.          Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання.

Творче завдання: Скласти схему будови атомів В, С, Аl.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів